Zespół

Konrad Schroeder

Partner Zarządzający

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Kierowanie rozwojem IX Symphony.

 • Rekrutacja i wdrażanie trenerów.

 • Przygotowanie dedykowanych kompozycji.

 • Opieka merytoryczna nad programami rozwojowymi i jakością ich realizacji.

 • Doradztwo w zakresie HR.

 • Prowadzenie szkoleń, warsztatów i treningów.

 • Prowadzenie sesji coaching’owych.

KWALIFIKACJE

 • Psycholog społeczny, specjalizacja „Doradztwo zawodowe i organizacja” (Uniwersytet Łódzki).

 • Dyplomowany coach (Wyższa Szkoła Menadżerska).

 • Dyplomowany trener rozwoju kompetencji psychospołecznych (Laboratorium Psychoedukacji).

 • Akredytowany konsultant Insights Discovery.

 • Akredytowany konsultant MTQ 48.

 • Certyfikowany konsultant „Zarządzania wiekiem w organizacji”.

Paweł Polak

Paweł Polak

Project Manager

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Projektowanie funkcjonalności i ergonomii procesów.

 • Zarządzanie projektami w IX Symphony oraz w strukturach Klienta.

 • Przygotowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu sprzedaży.

 • Realizacja zadań niewykonalnych i niemożliwych.

KWALIFIKACJE

 • Socjolog o specjalności badania społeczne (Uniwersytet Łódzki).

 • Doświadczony trener wewnętrzny.

 • Manager zespołów tradycyjnych i struktur rozproszonych.

 • Certyfikowany projekt manager w metodyce IPMA.

 • Lider projektów IT.

 • Skuteczny doradca i ekspert sprzedaży doradczej H2H.

 • Analityk rynków finansowych.

Karolina Brzozowska

Karolina Brzozowska

Trener | Konsultant HR

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Przygotowanie i prowadzenie warsztatów, treningów i szkoleń.

 • Projektowanie procesów rozwojowych.

 • Doradztwo w zakresie wdrażania projektów rozwojowych i motywacyjnych w organizacji.

KWALIFIKACJE

 • Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku „Handel międzynarodowy”.

 • Absolwentka studiów mini MBA.

 • Dyplomowana trenerka szkoleń biznesowych.

 • Doświadczona trenerka realizująca projekty wewnętrzne i zewnętrzne.

Maciej Woropaj

Maciej Woropaj

Trener | Konsultant HR

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Przygotowanie i prowadzenie szkoleń oraz warsztatów.

 • Prowadzenie sesji business i life coaching’u.

 • Doradztwo w zakresie realizacji projektów skutecznego rozwoju potencjału pracowników.

KWALIFIKACJE

 • Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Prawo Administracyjne.

 • Dyplomowany coach (Politechnika Łódzka).

 • Absolwent studiów Master of Public Administration (Polsko Amerykański Instytut Zarządzania przy Politechnice Łódzkiej).

Paweł Karolewski

Paweł Karolewski

Trener | Konsultant HR

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Przygotowanie scenariuszy projektów rozwojowych.

 • Prowadzenie treningów, warsztatów i szkoleń.

 • Doradztwo w zakresie dopasowania odpowiednich narzędzi rekrutacyjnych do oczekiwań i potrzeb organizacji.

KWALIFIKACJE

 • Psycholog społeczny specjalizacja : psychologia doradztwa zawodowego i organizacji (Uniwersytet Łódzki).

 • Dyplomowany trener rozwoju kompetencji psychospołecznych.

 • Certyfikowany trener Master NLP.

Monika Chmielecka

Monika Chmielecka

Trener | Coach | Konsultant HR

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Przygotowanie i prowadzenie projektów rozwojowych.

 • Prowadzenie sesji business i life coaching’u.

 • Prowadzenie diagnozy narzędziem DISC Extended.

 • Doradztwo w zakresie skutecznego wdrażania zmian w organizacji.

KWALIFIKACJE

 • Doktor nauk humanistycznych w zakresie edukacji dorosłych.

 • Dyplomowany trener rozwoju kompetencji psychospołecznych.

 • Certyfikowany coach ICC.

 • Certyfikowany konsultant DISC Extended.

 • Certyfikowany trener Praktyk NLP.

 • Doświadczony wykładowca akademicki i projekt manager.

Zamów bezpłatną wycenę

Zadzwoń 697-575-551
lub napisz kontakt@9thsymphony.pl

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

Informacje Ogólne

Niniejsza polityka dotyczy Strony internetowej, funkcjonującej pod adresem www.9thsymphony.pl

***

Operatorem Strony internetowej oraz Administratorem danych osobowych jest:

 IX Symphony Dagmara Frątczak-Schroeder

z siedzibą w Zgierzu przy ul. Leopolda Staffa 4/8,

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem

NIP: 7321732779 i REGON: 473062960.

Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@9thysmphony.pl

***

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „www.r4ho.pl” zastąpiony został określeniem „Strona internetowa”.

***

Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie na stronie

***

Strona internetowa wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

 • Prowadzenie newslettera
 • Obsługa zapytań przez formularz
 • Prezentacja oferty lub informacji

***

Strona internetowa realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

***

Dane osobowe podawane w formularzach na stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Metody ochrony danych​

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

***

Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

***

W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

***

Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

Hosting

Strona jest hostowana (technicznie utrzymywana) na serwerach operatora: www.thecamels.pl

Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

 • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
 • operatorzy pocztowi
 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania Strony internetowej
 • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora

***

Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

***

Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

 • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • oraz przenoszenia danych.

***

Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

***

Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

***

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Strony internetowej.

***

W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

***

Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

Formularze

Strona zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

***

Strona może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

***

Strona, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url Strony internetowej zawierającej formularz.

***

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

Logi Administratora

Informacje o zachowaniu użytkowników na Stronie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania stroną.

Marketing

Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

***

Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

***

Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Strony internetowej w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

Pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies.

***

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony internetowej i przeznaczone są do korzystania ze Strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę Strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

***

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Strony internetowej.

***

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • utrzymanie sesji użytkownika Strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;

***

W ramach Strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

***

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony internetowej mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

***

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej.

***

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony internetowej wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Strony internetowej podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Go

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony internetowej wykorzystywane mogą być również przez współpracujące ogle Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA), LinkedIn (LinkedIn Corp. z siedzibą w USA).

Zarządzanie plikami Cookies

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

***

W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

Zamów wycenę szkolenia

Zadzwoń 697-575-551
lub napisz kontakt@9thsymphony.pl

Szanowni Państwo nasza strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzają się Państwo na ich użycie.