Badania i Rozwój

Bez projektów R&B trudno być innowacyjnym i wyprzedzać konkurencję. Pierwszym wyzwaniem jest skutecznie zrekrutować odpowiedni zespół ekspertów. Gdy jednak to zadanie zakończyliście sukcesem, to pojawia się na Twoim horyzoncie nowy szczyt do zdobycia: skuteczne rozwijanie talentów.

 

Jak na pewno wiesz, jest wiele do zrobienia. Między innymi od rozpoznania indywidualnych oczekiwań, przez określenie kierunków rozwoju, a na dopasowaniu dedykowanych rozwiązań skończywszy na przykład.

 

Na każdym z tych etapów możemy wspólnie działać. Wesprzemy Ciebie i Twój zespół w projektowaniu oraz wdrażaniu rozwiązań, które usprawnią i podniosą efektywność procesów jakie zdecydujesz się zrealizować.

Rozwój
marki

 • Budowanie współpracy z biznesem
 • Współpraca z sektorem publicznym
 • Pozyskiwanie talentów
 • Skuteczna komunikacja z rynkiem
 • Świadome kształtowanie wizerunku marki

Wsparcie
dla rozwoju kadry

 • Skuteczna komunikacja w zespole
 • Integracja i współdziałanie na bazie wartości
 • Konstruktywne radzenie sobie z emocjami
 • Efektywne zarządzanie sobą w czasie
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie konfliktem

Budowanie relacji biznesowych

 • Wystąpienia na konferencjach
 • Networking
 • Autoprezentacja i budowaniee marki osobistej
 • Sprzedaż doradcza
 • Elevator pitch
 • Zarządzanie konfliktem