Budowanie Relacji

Relacje są podstawą naszego funkcjonowania we wszystkich rolach jakie przyjmujemy, w każdym ze środowisk i znakomitej większości kontekstów.

 

To często ich jakość przesądza o naszej skuteczności. Czy mamy na myśli trwałość związków i przyjaźni, wpływ na nasze Pociechy czy też efektywność biznesową. Badania pokazują, że istotniejszym czynnikiem w kontekście osiąganych rezultatów jest rozwiniętą inteligencję emocjonalną, niż logiczna, czyli EQ ponad IQ.

 

Poniżej proponujemy Ci trzy bloki ukierunkowane na rozwój Twoich kompetencji w zakresie budowania relacji. Wybierz te, które Cię interesują lub zapytaj nas jak możemy stworzyć program stricte dla Ciebie.

Budowanie relacji
osobistych

 • Docenianie i komplementowanie
 • Udzielanie rozwojowej informacji zwrotnej
 • Wyrażanie niezadowolenia
 • Przyjmowanie dezaprobaty
 • Ujawnianie potrzeb i oczekiwań
 • Demaskowanie gier i manipulacji
 • Trening pewności siebie 
 • Rozwój samoświadomości zalet i obszarów rozwoju
 • Wywieranie wpływu a manipulacja
 • Trening komunikacji w modelu NVC
 • Radzenie sobie z emocjami

Budowanie relacji
biznesowych

 • Wyrażanie oczekiwań i potrzeb
 • Trening komunikacji w modelu NVC
 • Delegowanie zadań i ich rozliczanie
 • Zarażanie wizją i angażowanie we współpracę
 • Komunikowanie zmiany
 • Otwieranie współpracy – pierwsze wrażenie
 • Networking
 • Prowadzenie prezentacji
 • Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Wspieranie współpracowników w słabszych chwilach
 • Chwalenie i docenianie

Rozwój inteligencji
emocjonalnej

 • Podróż wgłąb siebie – dalsze rozwijanie samoświadomości
 • Odporność psychiczna – potencjał i źródło ograniczeń
 • Wrażliwość na innych – jak pielęgnować w sobie dziecko
 • Sięgając po marzenia – moje prawo do spełniania siebie
 • Czym się różnimy i jak skutecznie budować trwałe mosty?
 • Mam racje czy mam relacje? – odwieczny dylemat relacji
 • Odmienność – jak twórczo możemy się różnić?