Budowanie Zespołu

Wiele napisano już o tym, jak ważne są zespoły, czym różnią się one od grup i w jaki sposób kształtować rolę lidera, który inspiruje i motywuje dając właściwy przykład. Tutaj umieściliśmy propozycje warsztatów, szkoleń i innych rozwiązań wspierających budowanie, wzmacnianie i restrukturyzowanie zespołów.

 

Jeśli w Twojej organizacji wyzwanie stanowią takie obszary jak: permanentna zmiana, onboarding, scalanie struktur wchłoniętych podmiotów, integrowanie pracowników po mariażu marek, współpraca międzypokoleniowa, budowanie relacji między pracownikami działającymi na co dzień w strukturze rozproszonej, to poniższe propozycje mogą zwiększyć Twoją skuteczność w radzeniu sobie z nimi.

Obszary pracy

  • Wypracowanie wspólnych wartości (dla zespołu, działu, organizacji)
  • Wdrażanie nowych pracowników
  • Kształtowanie i rozwój kultury organizacyjnej
  • Integracja międzypokoleniowa
  • Integracja zespołów po fuzji
  • Kaskadowanie wiedzy w organizacji
  • Budowanie nowych zespołów
  • Dekonstrukcja „silosowości”
  • Nauka przez zabawę – out door