Dział Finansowy

Doskonały pomysł na biznes, genialny produkt i wybitny zespół wsparte przez sprawnie działające i nowoczesne narzędzia to niemal całość czynników składających się na sukces biznesowy. Nie dadzą one jednak wiele, gdy zabraknie skutecznie funkcjonującego zespołu dbającego o zarządzanie finansami organizacji. Pracujemy nad rozwojem kompetencji psychospołecznych, czyli tzw. „miękkich”, dlatego nie znajdziesz poniżej żadnych tematów z rachunkowości czy obsługi programów księgowych. Chętnie za to wesprzemy Cię rozwijając umiejętności Twoich pracowników w poniżej wymienionych tematach. 

Obszary pracy

  • Jak skutecznie prezentować informacje finansowe na spotkaniach i naradach
  • W jaki sposób informować o potrzebach inwestycji.
  • Efektywność osobista w pracy rewidenta, księgowego, analityka.
  • Planowanie krótko i długoterminowe
  • Stawianie granic i asertywność w komunikacji
  • Zarządzanie finansami w pracy projektowej
  • Jak mówić o finansach z laikami