Dział HR

Sercem zarządzania rozwojem kadr są działy HR. Aby zespół ten miał większe szanse na nadążanie, za wciąż zmieniającymi się warunkami oraz zwinniej adaptował się do nowych pokoleń wchodzących na rynek pracy, warto stale zwiększać kompetencje HR’owców, aby mogli czerpać jeszcze większą satysfakcję ze swojej pracy.

Obszary pracy

 • Wywiad behawioralny w rekrutacji
 • Angażowanie pokolenia Millenialsów
 • Diagnoza potencjału pracowników
 • Zarządzanie talentami
 • Szkolenie trenerów wewnętrznych
 • Assessment i Development Center
 • Employee Branding
 • Przygotowanie procesów rekrutacyjnych
 • Prawidłowy opis stanowisk pracy
 • Integracja działów – silosów
 • Systemy Okresowej Oceny Pracowników
 • Definiowanie potrzeb rozwojowych
 • Absorbowanie talentów
 • Wdrażanie systemu wartości, misji i wizji w organizacji