Edukacja

To obszar, który ma przed sobą niezliczoną wartość wyzwań. Tempo zmian otaczającej nas rzeczywistości jest tak duże, a siła bezwładu tak znacząca, że wyzwania piętrzą się i mnożą. Sprawy niestety nie ułatwia świadomość ograniczonego wpływu na ostateczny kształt tych zmian, do których przyjdzie się nam dostosować.

 

Aby efektywnie stawiać czoła temu co przynosi każdy nowy dzień, konieczny jest rozwój wiedzy i umiejętności, który pozwoli na bieżąco reagować na wyzwania płynące z otoczenia. A za to odpowiadamy wszyscy, którzy w jakimś zakresie kształtujemy rozwój innych: dzieci, młodzieży czy dorosłych. Aby robić to skuteczniej wciąż musimy sami się kształcić.

 

Wsparciem mogą być poniższe tematy procesów rozwojowych. Każdy z nich możemy dopasować do Twoich oczekiwań lub też uczynimy z niego inspirację aby przygotować nowe rozwiązanie dla Twojej placówki.

Szkoły
i Przedszkola

 • Coaching’owa komunikacja z rodzicem
 • Przygotowanie i prowadzenie zebrań i spotkań
 • Przygotowanie ciekawych prezentacji 
 • Etyka pracy nauczyciela
 • Prawo autorskie w pracy nauczyciela
 • Praca z uczniem wybitnie uzdolnionym
 • Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
 • Nawiązywanie współpracy z sektorem komercyjnym
 • Radzenie sobie z uczniem trudnym
 • Wdrażanie nowych nauczycieli
 • Integracja międzypokoleniowa kadry pedagogicznej

Uczelnie
Wyższe

 • Praca projektowa na uczelni
 • Różnice temperamentalne – jak sobie
 • z nimi radzić w komunikacji
 • Autoprezentacja naukowca
 • Udzielanie wywiadów radiowych i telewizyjnych
 • Budowanie wizerunku i wystąpienia publiczne
 • Fundraising
 • Współpraca nauki z biznesem
 • Monetyzacja wiedzy
 • Angażująca andragogika

Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne

 • Wypalenie zawodowe nauczycieli
 • Skuteczna współpraca z rodzicami
 • Udzielane konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Budowanie aliansów z podmiotami zewnętrznymi
 • Integrowanie pracowników
 • Przekazywanie informacji trudnych dla odbiorcy