Zespół

Konrad Schroeder

Partner Zarządzający

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Kierowanie rozwojem IX Symphony.

 • Rekrutacja i wdrażanie trenerów.

 • Przygotowanie dedykowanych kompozycji.

 • Opieka merytoryczna nad programami rozwojowymi i jakością ich realizacji.

 • Doradztwo w zakresie HR.

 • Prowadzenie szkoleń, warsztatów i treningów.

 • Prowadzenie sesji coaching’owych.

KWALIFIKACJE

 • Psycholog społeczny, specjalizacja „Doradztwo zawodowe i organizacja” (Uniwersytet Łódzki).

 • Dyplomowany coach (Wyższa Szkoła Menadżerska).

 • Dyplomowany trener rozwoju kompetencji psychospołecznych (Laboratorium Psychoedukacji).

 • Akredytowany konsultant Insights Discovery.

 • Akredytowany konsultant MTQ 48.

 • Certyfikowany konsultant „Zarządzania wiekiem w organizacji”.

Paweł Polak

Paweł Polak

Project Manager

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Projektowanie funkcjonalności i ergonomii procesów.

 • Zarządzanie projektami w IX Symphony oraz w strukturach Klienta.

 • Przygotowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu sprzedaży.

 • Realizacja zadań niewykonalnych i niemożliwych.

KWALIFIKACJE

 • Socjolog o specjalności badania społeczne (Uniwersytet Łódzki).

 • Doświadczony trener wewnętrzny.

 • Manager zespołów tradycyjnych i struktur rozproszonych.

 • Certyfikowany projekt manager w metodyce IPMA.

 • Lider projektów IT.

 • Skuteczny doradca i ekspert sprzedaży doradczej H2H.

 • Analityk rynków finansowych.

Karolina Brzozowska

Karolina Brzozowska

Trener | Konsultant HR

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Przygotowanie i prowadzenie warsztatów, treningów i szkoleń.

 • Projektowanie procesów rozwojowych.

 • Doradztwo w zakresie wdrażania projektów rozwojowych i motywacyjnych w organizacji.

KWALIFIKACJE

 • Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku „Handel międzynarodowy”.

 • Absolwentka studiów mini MBA.

 • Dyplomowana trenerka szkoleń biznesowych.

 • Doświadczona trenerka realizująca projekty wewnętrzne i zewnętrzne.

Maciej Woropaj

Maciej Woropaj

Trener | Konsultant HR

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Przygotowanie i prowadzenie szkoleń oraz warsztatów.

 • Prowadzenie sesji business i life coaching’u.

 • Doradztwo w zakresie realizacji projektów skutecznego rozwoju potencjału pracowników.

KWALIFIKACJE

 • Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Prawo Administracyjne.

 • Dyplomowany coach (Politechnika Łódzka).

 • Absolwent studiów Master of Public Administration (Polsko Amerykański Instytut Zarządzania przy Politechnice Łódzkiej).

Paweł Karolewski

Paweł Karolewski

Trener | Konsultant HR

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Przygotowanie scenariuszy projektów rozwojowych.

 • Prowadzenie treningów, warsztatów i szkoleń.

 • Doradztwo w zakresie dopasowania odpowiednich narzędzi rekrutacyjnych do oczekiwań i potrzeb organizacji.

KWALIFIKACJE

 • Psycholog społeczny specjalizacja : psychologia doradztwa zawodowego i organizacji (Uniwersytet Łódzki).

 • Dyplomowany trener rozwoju kompetencji psychospołecznych.

 • Certyfikowany trener Master NLP.

Monika Chmielecka

Monika Chmielecka

Trener | Coach | Konsultant HR

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Przygotowanie i prowadzenie projektów rozwojowych.

 • Prowadzenie sesji business i life coaching’u.

 • Prowadzenie diagnozy narzędziem DISC Extended.

 • Doradztwo w zakresie skutecznego wdrażania zmian w organizacji.

KWALIFIKACJE

 • Doktor nauk humanistycznych w zakresie edukacji dorosłych.

 • Dyplomowany trener rozwoju kompetencji psychospołecznych.

 • Certyfikowany coach ICC.

 • Certyfikowany konsultant DISC Extended.

 • Certyfikowany trener Praktyk NLP.

 • Doświadczony wykładowca akademicki i projekt manager.